Учебни програми

Тук може да намерите информация за учебните програми и учебното разписание.

Калинки

Важно
Уважаеми родители,

Искаме да напомним, че за всяка учебна събота децата трябва задължително да носят:
– Цветни и обикновени моливи, пастели;
– Лепило и папката, получена на първия учебен ден;
– Закуска и/или плод за междучасието;
– Допълнителен комплект дрехи за преобличане.

Кога?
Всяка събота – от 10:30 до 12:15

Колко време?
3 учебни часа

Какво ще научат децата ви?
– често използвани, съобразени с възрастта думи и понятия на български език, които да формират начални умения за общуване;

... Още

– разбиране и употреба на стандартни думи, използвани в комуникацията, участие в диалог;
– назоваване правилно на предмети, лица, явления, събития;
– буквите от азбуката и цифрите;
– български песнички и приказки;
– български обичаи, традиции и култура;
– социални ситуации, роли и игри, стимулиращи детето активно да формира и използва набора си от думи;

Във всяка последна седмица на месеца се отделя време и за изучаване на българските традиции, празници и култура.

 

Десислава Танчева
+4560155514
tancheva2206@gmail.com

декември 2023

пн вт ср чт пт сб нд
1
2
 • 1. Гимнастика
 • 2. Изработване на обща сурвачка за Ниво КАЛИНКИ
 • Децата да носят предварително подготвени нанизани пуканки, сушени плодове, сушени кори от мандарини, черупки от орехи или люти чушки, ножици, кравайчета, червени и шарени вълнени кончета/прежда
3
4
5
6
7
8
9
 • 1. Изработване на Коледна украса с участието и помощта на родител.
 • 2. Генерална репетиция за Коледното тържество
 • Моля, за изработването на украсата, всеки да носи ножица, лепило, цветна хартия/картон, цветни моливи
10
11
12
13
14
15
16
 • НЕУЧЕБЕН ДЕН
17
 • КОЛЕДНО ТЪРВЕСТВО
18
19
20
21
22
23
 • Коледна ваканция- Ще се видим отново на 06.01.2024г.
24
25
26
27
28
29
30
31

Ниво Калинки 2 – подготвителна

 

Важно
Уважаеми родители,

Искаме да напомним, че за всяка учебна събота децата трябва задължително да носят:
– Цветни и обикновени моливи, пастели, ножичка и лепило;
– Папката и материалите, получени на първия учебен ден;
– Закуска и/или плод за междучасието.

 

Кога?
Всяка събота – от 10:30 до 12:15

Колко време?
3 учебни часа

Какво ще научат децата ви?
– Усъвършенстване на уменията на учениците да четат правилно, съзнателно и

изразително, да пишат грамотно и четливо;

... Още

– назовава пълното си собствено име и възрастта си;
– назовава имената на членовете на семейството си;
– разбира общоприети изрази;
– разбира и употребява стандартни думи и изрази в комуникацията;
– произнася думите правилно;
– упражнения за фина моторика;

Във всяка последна седмица на месеца се отделя време и за изучаване на българските традиции, празници и култура.

 

Йорданка Георгиева

+4550508592
NivoKalinki.n@hotmail.com

декември 2023

пн вт ср чт пт сб нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ниво 1

Важно
Уважаеми родители,

Искаме да напомним, че за всяка учебна събота децата трябва задължително да носят:
– Цветни и обикновени моливи, пастели, ножичка и лепило;
– Папката и материалите, получени на първия учебен ден;
– Закуска и/или плод за междучасието.

Кога?
Всяка събота – от 10:30 до 12:15

Колко време?
3 учебни часа

Какво ще научат децата ви?
– често използвани, съобразени с възрастта думи и понятия на български език, които да формират начални умения за общуване;

... Още

– разбиране и употреба на стандартни думи, използвани в комуникацията, участие в диалог;
– назоваване правилно на предмети, лица, явления, събития;
– буквите от азбуката и цифрите;
– български песнички и приказки;
– български обичаи, традиции и култура;
– социални ситуации, роли и игри, стимулиращи детето активно да формира и използва набора си от думи;

Във всяка последна седмица на месеца се отделя време и за изучаване на българските традиции, празници и култура.

Кристина Димитрова

+4555234642
krisi_iva1977@abv.bg

декември 2023

пн вт ср чт пт сб нд
1
2
 • 1. Разучаване на народният обичай ,,Сурваки/Суроваки''
 • 2. Групово изработване на обща сурвачка за Ниво 1
 • 3. Репетиция за Коледното тържество
 • Децата да носят предварително подготвени нанизани пуканки, сушени плодове, сушени кори от мандарини, черупки от орехи или люти чушки, ножици, кравайчета, червени и шарени вълнени кончета/прежда
3
4
5
6
7
8
9
 • 1. Празнични дни през месец Декември- Никулден, Бъдни вечер, Коледа
 • 2. Преговор на всички научени букви- забавна кръстословица
 • 3. Генерална репетиция за Коледното тържество
10
11
12
13
14
15
16
 • НЕУЧЕБЕН ДЕН
17
 • КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО
18
19
20
21
22
23
 • КОЛЕДНА ВАКАНЦИЯ- Ще се видим отново на 06.01.2024г.
24
25
26
27
28
29
30
31

Ниво 2

Важно
Уважаеми родители,

Искаме да напомним, че за всяка учебна събота децата трябва задължително да носят:
– Цветни и обикновени моливи, пастели, ножичка и лепило;
– Папката и учебника, получени на първия учебен ден;
– Закуска и/или плод за междучасието.

Кога?
Всяка събота – от 10:30 до 12:15

Колко време?
3 учебни часа

Какво ще научат децата ви?
– Правилно изписване на буквите с осъзнаването им като звукове.

... Още

– Акцент върху правилното използване на думите и увеличаването на активния речник на децата.
– Акцент върху правилното съставяне на думи и изречения.
– Насърчаване на учениците да четат с разбиране кратки думи и изречения и да изразяват отношение към прочетеното.
– Формиране на умения за общуване с литературни творби на български език.

Във всяка последна седмица на месеца се отделя време и за изучаване на българските традиции, празници и култура.

Павлена Бъчварова

+4520989553
polia.bachvarova@gmail.com

декември 2023

пн вт ср чт пт сб нд
1
2
 • 1. Разучаване на народния обичай ''Сурваки/Суроваки''
 • 2. Групово изработване на обща сурвачка за ниво 2
 • 3. Репетиция на драматизация на приказката ''Дядовата ръкавичка''
 • Децата да носят предварително подготвени нанизани пуканки, сушени плодове, сушени кори от мандарини, черупки от орехи или люти чушки, ножици, кравайчета, червени и шарени вълнени кончета/прежда
 • Домашна работа за 09.12.2023г.- Упражнение ''Азбуката в гатанки''
3
4
5
6
7
8
9
 • 1. Празнични дни през месец Декември- Никулден, Бъдни вечер и Коледа
 • 2. Репетиция на драматизация на приказката '' Дядовата ръкавичка''
 • 3. Генерална репетиция за Коледното тържество
 • Домашна работа за ваканцията- Упражнения
 • Моля всички деца от ниво 2 да носят изработените маски за героите от приказката ''Дядовата ръкавичка''. Нека да репетират заучените фрази.
10
11
12
13
14
15
16
 • НЕУЧЕБЕН ДЕН
17
 • КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО
18
19
20
21
22
23
 • Коледна ваканция. Ще се видим отново на 06.01.2024г.
24
25
26
27
28
29
30
31

Ниво 3

Важно
Уважаеми родители,

Искаме да напомним, че за всяка учебна събота децата трябва задължително да носят:
– Цветни и обикновени моливи, пастели, ножичка и лепило;
– Папката и учебника, получени на първия учебен ден;
– Закуска и/или плод за междучасието.

Кога?
Всяка събота – от 10:30 до 12:15

Колко време?
3 учебни часа

Какво ще научат децата ви?
– Усъвършенстване уменията на учениците да пишат правилно и четливо всички

букви.

... Още

– Формиране на начални умения за възприемане, осмисляне и интерпретация на кратки текстове, преразказ на кратък текст.
– Обогатяване на езиковия речник на учениците чрез картини и нагледни пособия.
– Развитие на устната и писмената реч, мисленето, въображението, паметта, познавателните интереси и творческите способности.
– Формиране и развитие на умения за устно общуване.
– Затвърдяване знанията относно българските традиции и култура.

Във всяка последна седмица на месеца се отделя време и за изучаване на българските традиции, празници и култура.

София Хаджиева

+4521286873
buc.nivo3@gmail.com

декември 2023

пн вт ср чт пт сб нд
1
2
 • 1. Сурвачка – символика.
 • 2. Изработване на сурвачка – практическа работа.
 • 3. Коледна кръстословица.
 • Децата да носят предварително подготвени нанизани пуканки, сушени плодове, сушени кори от мандарини, черупки от орехи или люти чушки, ножици, кравайчета, червени и шарени вълнени кончета/прежда
 • Традиции и култура:
3
4
5
6
7
8
9
 • 1. Вълшебеството на коледа – традиции.
 • 2. Предколедни занимания – коледна математика.
 • 3. Репетиция.
10
11
12
13
14
15
16
 • НЕУЧЕБЕН ДЕН
17
 • КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО
18
19
20
21
22
23
 • КОЛЕДНА ВАКАНЦИЯ
24
25
26
27
28
29
30
 • КОЛЕДНА ВАКАНЦИЯ
31

 

декември 2023

пн вт ср чт пт сб нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Voksen

Hvornår?
Hver lørdag undtaget helligdage og ordiner ferie.

Hvor længe?
3 skoletimer

Hvad kommer I til at lære?
Først og fremmest kommer I til at lære de kyrilliske alfabet. Dernæst vil I lære små basisord og tal. Grammatik og små sætninger vi det følge den naturlige udvikling i arbejdsprocessen. Der ligges vægt på individuelle- og gruppearbejde i forbindelse med dialoger og små projekter. Undervisningen tilpasses det aktuelle niveau af deltagerne.

Sofiya Shamanovska

+4542172613
buc.kursus@gmail.com

декември 2023

пн вт ср чт пт сб нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Меню