Учебни програми

Тук може да намерите информация за учебните програми и учебното разписание.

Калинки 1

Важно
Уважаеми родители,

Искаме да напомним, че за всяка учебна събота децата трябва задължително да носят:
– Цветни и обикновени моливи, пастели;
– Лепило и папката, получена на първия учебен ден;
– Закуска и/или плод за междучасието;
– Допълнителен комплект дрехи за преобличане.

Кога?
Всяка събота – от 10:30 до 12:15

Колко време?
3 учебни часа

... Още

Какво ще научат децата ви?

– разбиране и употреба на стандартни думи;
– често използвани, съобразени с възрастта думи и понятия на български език, които да формират начални умения за общуване;
– назоваване правилно на предмети, лица;
– български песнички и приказки;
– упражнения за фина моторика;
– социални ситуации, роли и игри, стимулиращи детето активно да формира и използва набора си от думи;

Във всяка последна седмица на месеца се отделя време и за изучаване на българските традиции, празници и култура.

Десислава Танчева
+4560155514
tancheva2206@gmail.com

април 2024

пн вт ср чт пт сб нд
1
2
3
4
5
6
 • 1. Гимнастика
 • 2. Животните в двора
 • 3. Макет на ферма
7
8
9
10
11
12
13
 • 1. Гимнастика
 • 2. Фина моторика
 • 3. Ден на космонавтиката. Апликация "Ракета"
14
15
16
17
18
19
20
 • 1. Гимнастика
 • 2. Моето семейство
 • 3. Четене на приказка
21
22
23
24
25
26
27
 • 1. Гимнастика
 • 2. Мога да броя до 10
 • 3. Фина моторика
28
29
30

Ниво Калинки 2 – подготвителна

Важно
Уважаеми родители,

Искаме да напомним, че за всяка учебна събота децата трябва задължително да носят:
– Цветни и обикновени моливи, пастели, ножичка и лепило;
– Папката и материалите, получени на първия учебен ден;
– Закуска и/или плод за междучасието.

Кога?
Всяка събота – от 10:30 до 12:15

Колко време?
3 учебни часа

... Още

Какво ще научат децата ви?

– назовава пълното си собствено име и възрастта си;
– назовава имената на членовете на семейството си;
– разбира общоприети изрази;
– разбира и употребява стандартни думи и изрази в комуникацията;
– произнася думите правилно;
– упражнения за фина моторика;

Във всяка последна седмица на месеца се отделя време и за изучаване на българските традиции, празници и култура.

Йорданка Георгиева

+4550508592
buc.kalinki.2@gmail.com

април 2024

пн вт ср чт пт сб нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ниво 1

Важно
Уважаеми родители,

Искаме да напомним, че за всяка учебна събота децата трябва задължително да носят:
– Цветни и обикновени моливи, пастели, ножичка и лепило;
– Папката и материалите, получени на първия учебен ден;
– Закуска и/или плод за междучасието.

Кога?
Всяка събота – от 10:30 до 12:15

Колко време?
3 учебни часа

... Още

Какво ще научат децата ви?

– правилно изписване на буквите с осъзнаването им като звукове;
– акцент върху правилното използване на думите и увеличаването на активния речник на децата;
– акцент върху правилното съставяне на думи и изречения;
– насърчаване на учениците да четат с разбиране кратки думи;

Във всяка последна седмица на месеца се отделя време и за изучаване на българските традиции, празници и култура.

Кристина Димитрова

+4555234642
krisi_iva1977@abv.bg

април 2024

пн вт ср чт пт сб нд
1
2
3
4
5
6
 • 1. Съгласни Ш Щ Х
 • 2. Образуване на едносрични и двусрични думи със Ш Щ Х
 • 3. Преговор на изучени букви
7
8
9
10
11
12
13
 • 1. Съгласни Ф Ц Ч
 • 2. Образуване на едносрични и двусрични думи с Ф Ц Ч
 • 3. Ден на авиацията и космонавтиката - кой е първият български космонавт и коя е първата жена космонавт
14
15
16
17
18
19
20
 • 1. Букви Ь Ю Я
 • 2. Образуване на думи с Ь Ю Я
 • 3. Семейство и род -изработване на родословно дърво
21
22
23
24
25
26
27
 • 1. Преговор на всички изучени букви
 • 2. Диктовка на думи с изучените букви
 • 3. Традиции и култура -Лазаровден
28
29
30

Ниво 2

Важно
Уважаеми родители,

Искаме да напомним, че за всяка учебна събота децата трябва задължително да носят:
– Цветни и обикновени моливи, пастели, ножичка и лепило;
– Папката и учебника, получени на първия учебен ден;
– Закуска и/или плод за междучасието.

Кога?
Всяка събота – от 10:30 до 12:15

Колко време?
3 учебни часа

... Още

Какво ще научат децата ви?

– усъвършенстване на уменията на учениците да четат правилно, съзнателно и изразително, да пишат грамотно и четливо;
– разбиране и употреба на стандартни думи, използвани в комуникацията, участие в диалог;

Във всяка последна седмица на месеца се отделя време и за изучаване на българските традиции, празници и култура.

Павлена Бъчварова

+4520989553
polia.bachvarova@gmail.com

април 2024

пн вт ср чт пт сб нд
1
2
3
4
5
6
 • 1. Четене на текст
 • 2. Граматика – раздели думичките на срички и диктовка на дъската
 • 3. България на географската карта – С кои страни граничи България?
 • Домашна работа: Напиши с няколко кратки изречения с кои страни граничи България от всички посоки. Използвай посоките на света – на север, на юг, на изток и на запад Забележка: След учебните занятия ще се проведе родителска среща със Светла. Присъствието на родител е задължително и от голямо значение за учебният процес.
7
8
9
10
11
12
13
 • 1. Изречения: съобщителни и въпросителни
 • 2. Превръщане на съобщителни изречения във въпросителни - упражнения
 • 3. Ден на авиацията и космонавтиката. Кои са първият космонавт, първия български космонавт и първата жена космонавт?
 • Домашна работа: Четене по срички на приказката за следващия път.
14
15
16
17
18
19
20
 • 1. Четене по срички на приказка
 • 2. Международен ден на Земята (Как да щадим нашата планета земя).
 • 3. Бинго игра с изречения. Упражнения
 • Домашна работа: Довърши Упражненията от часа. Превърни съобщителните изречения от картинките във въпроси.
21
22
23
24
25
26
27
 • 1. Традиции и култура - пролетните празници Цветница и Лазаровден
 • 2. Традиции и култура – Кои са Св. Братя Кирил и Методий?
 • 3. България на географската карта – реки и планини в България
 • Домашна работа: Довърши упражненията от часа.
28
29
30

Ниво 3

Важно
Уважаеми родители,

Искаме да напомним, че за всяка учебна събота децата трябва задължително да носят:
– Цветни и обикновени моливи, пастели, ножичка и лепило;
– Папката и учебника, получени на първия учебен ден;
– Закуска и/или плод за междучасието.

Кога?
Всяка събота – от 10:30 до 12:15

Колко време?
3 учебни часа

... Още

Какво ще научат децата ви?

– формиране на начални умения за възприемане, осмисляне и интерпретация на кратки текстове, преразказ на кратък текст;
– развитие на устната и писмената реч, мисленето, въображението, паметта, познавателните интереси и творческите способности;
– формиране и развитие на умения за устно общуване;
– затвърдяване знанията относно българските традиции и култура;

Във всяка последна седмица на месеца се отделя време и за изучаване на българските традиции, празници и култура.

София Хаджиева

+4521286873
buc.nivo3@gmail.com

април 2024

пн вт ср чт пт сб нд
1
2
3
4
5
6
 • 1.Правопис на прилагателно с двойно НН – граматика.
 • 2.Състави кратък текст – заглавие,увод,съществена част и заключение.
 • 3.Верига с думи – измисли и напиши съществителни имена.
7
8
9
10
11
12
13
 • 1. Може ли да откриваме синонимите – граматика.
 • 2. Телата в природата около нас – упражнение.
 • 3. Международен ден на авиацията и космонавтиката.
14
15
16
17
18
19
20
 • 1. Пещерите в България – четене с разбиране.
 • 2. Най-голямият сталакмит в България (древната и свещена Белоградчишка пещера Магурата).
 • 3. Международен ден на Земята (Как да щадим нашата планета земя).
21
22
23
24
25
26
27
 • 1. Пряко и преносно значение на думите.
 • 2. Лазаров ден (лазаруване – традиция).
 • 3. Време на глагола – упражнение.
28
29
30

Voksen

Hvornår?
Hver lørdag undtaget helligdage og ordiner ferie.

Hvor længe?
3 skoletimer

Hvad kommer I til at lære?
Først og fremmest kommer I til at lære de kyrilliske alfabet. Dernæst vil I lære små basisord og tal. Grammatik og små sætninger vi det følge den naturlige udvikling i arbejdsprocessen. Der ligges vægt på individuelle- og gruppearbejde i forbindelse med dialoger og små projekter. Undervisningen tilpasses det aktuelle niveau af deltagerne.

Sofiya Shamanovska

+4542172613
buc.kursus@gmail.com

април 2024

пн вт ср чт пт сб нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Меню