Учебни програми

Тук може да намерите информация за учебните програми и учебното разписание.

Калинки

Важно
Уважаеми родители,

Искаме да напомним, че за всяка учебна събота децата трябва задължително да носят:
– Цветни и обикновени моливи, пастели;
– Лепило и папката, получена на първия учебен ден;
– Закуска и/или плод за междучасието;
– Допълнителен комплект дрехи за преобличане.

Кога?
Всяка събота – от 10:30 до 12:15

Колко време?
3 учебни часа

Какво ще научат децата ви?
– често използвани, съобразени с възрастта думи и понятия на български език, които да формират начални умения за общуване;

... Още

– разбиране и употреба на стандартни думи, използвани в комуникацията, участие в диалог;
– назоваване правилно на предмети, лица, явления, събития;
– буквите от азбуката и цифрите;
– български песнички и приказки;
– български обичаи, традиции и култура;
– социални ситуации, роли и игри, стимулиращи детето активно да формира и използва набора си от думи;

Във всяка последна седмица на месеца се отделя време и за изучаване на българските традиции, празници и култура.

Десислава Танчева

+4560155514
tancheva2206@gmail.com

Християн Диянов


hristiyan.d.sht@gmail.com

ноември 2021

пн вт ср чт пт сб нд
1
2
3
4
5
6
 • 1. Гимнастика
 • 2. Околен свят - "Нарисувано от есента"
 • 3. Апликация с есенни листа
7
8
9
10
11
12
13
 • 1. Гимнастика
 • 2. Математика - "Сутрин, обед, вечер, нощ"
 • 3. Българска народна приказка
14
15
16
17
18
19
20
 • 1. Гимнастика
 • 2. Български език и литература - "Весели в гората"
 • 3. Околен свят - " Лястовичке, накъде? "
21
22
23
24
25
26
27
 • 1. Гимнастика
 • 2. Математика - " Числото едно и числото две"
 • 3. Фина моторика
28
29
30

Ниво 1

Важно
Уважаеми родители,

Искаме да напомним, че за всяка учебна събота децата трябва задължително да носят:
– Цветни и обикновени моливи, пастели;
– Папката и материалите, получени на първия учебен ден;
– Закуска и/или плод за междучасието.

Кога?
Всяка събота – от 10:30 до 12:15

Колко време?
3 учебни часа

Какво ще научат децата ви?
– често използвани, съобразени с възрастта думи и понятия на български език, които да формират начални умения за общуване;

... Още

– разбиране и употреба на стандартни думи, използвани в комуникацията, участие в диалог;
– назоваване правилно на предмети, лица, явления, събития;
– буквите от азбуката и цифрите;
– български песнички и приказки;
– български обичаи, традиции и култура;
– социални ситуации, роли и игри, стимулиращи детето активно да формира и използва набора си от думи;

Във всяка последна седмица на месеца се отделя време и за изучаване на българските традиции, празници и култура.

Иглика Славчева

+4522794470
iglika.slav@gmail.com

ноември 2021

пн вт ср чт пт сб нд
1
2
3
4
5
6
 • 1. БЕЛ "Звуци А + Ъ"
 • 2. Околен Свят "Есен" + "Зеленчуци"
 • 3. Конструиране и технологии "Зеленчук"
7
8
9
10
11
12
13
 • 1. БЕЛ "Думи в изречение"
 • 2. Математика
 • 3. Моторика
14
15
16
17
18
19
20
 • 1. БЕЛ "Звуци О + У"
 • 2. Околен Свят "Утро"
 • 3. Конструиране и технологии
21
22
23
24
25
26
27
 • 1. БЕЛ "Звуци Е + И"
 • 2. Математика
 • 3. Писмо до Дядо Коледа/Коледна украса
28
29
30

Ниво 2

Важно
Уважаеми родители,

Искаме да напомним, че за всяка учебна събота децата трябва задължително да носят:
– Цветни и обикновени моливи, пастели;
– Папката и учебника, получени на първия учебен ден;
– Закуска и/или плод за междучасието.

Кога?
Всяка събота – от 10:30 до 12:15

Колко време?
3 учебни часа

Какво ще научат децата ви?
– Правилно изписване на буквите с осъзнаването им като звукове.

... Още

– Акцент върху правилното използване на думите и увеличаването на активния речник на децата.
– Акцент върху правилното съставяне на думи и изречения.
– Насърчаване на учениците да четат с разбиране кратки думи и изречения и да изразяват отношение към прочетеното.
– Формиране на умения за общуване с литературни творби на български език.

Във всяка последна седмица на месеца се отделя време и за изучаване на българските традиции, празници и култура.

Снежана Господинова

+4560144408
anazhens770@gmail.com

ноември 2021

пн вт ср чт пт сб нд
1
2
3
4
5
6
 • 1. Вчера, днес, утре
 • 2. Кога какво правя.
 • 3. Дидактически игри.
7
8
9
10
11
12
13
 • 1.Разказваме за есента. Промени.
 • 2. Есенен пазар - храна, дрехи.
 • 3. Дидактически игри.
14
15
16
17
18
19
20
 • 1.Наѝ - хубавото птиче - Г. Раѝчев.
 • 2. Палавите думи.
 • 3. Дидактически игри.
21
22
23
24
25
26
27
 • Картичка за Нова година.
 • Писмо до Дядо Коледа.
 • Традиции и култура
28
29
30

Ниво 3

Важно
Уважаеми родители,

Искаме да напомним, че за всяка учебна събота децата трябва задължително да носят:
– Цветни и обикновени моливи, пастели;
– Папката и учебника, получени на първия учебен ден;
– Закуска и/или плод за междучасието.

Кога?
Всяка събота – от 10:30 до 12:15

Колко време?
3 учебни часа

Какво ще научат децата ви?
– Усъвършенстване уменията на учениците да пишат правилно и четливо всички

букви.

... Още

– Формиране на начални умения за възприемане, осмисляне и интерпретация на кратки текстове, преразказ на кратък текст.
– Обогатяване на езиковия речник на учениците чрез картини и нагледни пособия.
– Развитие на устната и писмената реч, мисленето, въображението, паметта, познавателните интереси и творческите способности.
– Формиране и развитие на умения за устно общуване.
– Затвърдяване знанията относно българските традиции и култура.

Във всяка последна седмица на месеца се отделя време и за изучаване на българските традиции, празници и култура.

София Хаджиева

+4521286873
nivo3@gmail.com

ноември 2021

пн вт ср чт пт сб нд
1
2
3
4
5
6
 • 1. Четене с разбиране – стр.6 и 7 (Любимата игра на Петьо).
 • 2. Природни фенoмени на България – Планина и Вулкан.
 • 3. Изработване проект на вулкан – практичеса работа.
7
8
9
10
11
12
13
 • 1. Езикови задачи – Изречение (Преговор).
 • 2. Упражнения – Състави изречение по картинки.
 • 3. Игра на думи.
14
15
16
17
18
19
20
 • 1. Природни богатства на България – реки и езера.
 • 2. Реши кръстословицата (свързана с темата).
 • 3. Световен ден на поздравите – изработване на картичка написана на различни езици.
21
22
23
24
25
26
27
 • - Традиции и култура:
 • 1. Как празнуваме Коледа в България. Какво знаем за Коледарите?
 • 2. Изработване на Коледна картичка.
 • 3. Репетиция за Коледното тържество.
28
29
30

Ниво 4

Важно
Уважаеми родители,

Искаме да напомним, че за всяка учебна събота децата трябва задължително да носят:
– Цветни и обикновени моливи, пастели;
– Папката и материалите, получени на първия учебен ден;
– Закуска и/или плод за междучасието.

Кога?
Всяка събота – от 10:30 до 12:15

Колко време?
3 учебни часа

Какво ще научат децата ви?
– Усъвършенстване на уменията на учениците да четат правилно, съзнателно и

изразително, да пишат грамотно и четливо;

... Още

– Задълбочаване и обогатяване на знанията за строежа на езика, за езиковите и речевите единици, за някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми;
– Усъвършенстване на уменията на учениците за възприемане и осмисляне на художествен текст, за интерпретацията му с помощта на учителя при изучаването на достъпни за възрастта фолклорни и литературни произведения; за самостоятелно четене на художествени и научнопопулярни текстове и споделяне на впечатления от прочетеното;
– Усъвършенстване на комуникативно-речевите умения за ориентация в комуникативната ситуация, за съобразяване с комуникативната цел и за адекватен избор на изразни средства за нейното реализиране; за конструиране на текст; за създаване на собствен текст по словесна или визуална опора;
– Развитие на устната и писмената реч, мисленето, паметта, въображението, познавателните интереси и творческите способности на четвъртокласниците;
– Формиране на ценностно отношение – лингвистично и естетическо – към изучаването на езика и литературата;
– Формиране на отношение на толерантност и уважение към културната различност и мултиетничността, приобщаване към общочовешките ценности и изграждане на ясно съзнание за национална идентичност.

Във всяка последна седмица на месеца се отделя време и за изучаване на българските традиции, празници и култура.

Милена Минкова

+4527295444
mjm76@abv.bg

ноември 2021

пн вт ср чт пт сб нд
1
2
3
4
5
6
 • 1. Проверка на домашната работа
 • 2. Забележителности в България
 • 3. Подготовка за тържеството
7
8
9
10
11
12
13
 • 1. Проверка на домашната работа
 • 2. Правопис- упражнения
 • 3. Подготовка за тържеството
14
15
16
17
18
19
20
 • 1. Проверка на домашната работа
 • 2. История на България- 681-1018 г.
 • 3. Подготовка за тържеството
21
22
23
24
25
26
27
 • 1. Традиции и култура- писане на картичка
 • 2. Традиции и култура- писане на картичка
 • 3. Подготовка за тържеството
28
29
30

Ниво 5

Важно
Уважаеми родители,

Искаме да напомним, че за всяка учебна събота децата трябва задължително да носят:
– Цветни и обикновени моливи, пастели;
– Букварът и папката, получена на първия учебен ден;
– Закуска и/или плод за междучасието.

Кога?
Всяка събота – от 10:30 до 12:15

Колко време?
3 учебни часа

Какво ще научат децата ви?
– усъвършенстване на уменията на учениците да четат правилно, с подходящ темпо и подходяща интонация, с разбиране на прочетеното и отделяне на необходима информация;

... Още

– обогатяване и задълбочаване на знанията за основни езикови единици в българския език, за правоговорни, правописни, пунтуационни и граматични норми на книжовния език;
– усъвършенстване на уменията за възприемане на образно-емоционалното съдържание на художествени текстове, различни в жанрово отношение, и за осмисляне на посланията, представени чрез образната система на творбата, за свободно споделяне на впечатления, породени от художественото произведение, за самостоятелено четене на художествени и научнопопулярни текстове и умения за самостоятелен избор на текстове за четене;
– усъвършенстване на комуникативната компетентност за създаване на различни по вид и комуникативна цел текстове (преразкази, есета и съчинения), които са
съобразени с конкретна комуникативна ситуация и цел на общуването;
– затвърдяване и усъвършенстване на уменията за учене, развитие на мисленето, паметта и въображението, на познавателните интереси и творческите способности.

Обучението в Ниво 5 е съсредоточено върху развитието на езиковите компетенции с помощта на придобиване задълбочени представи за околната среда и ролята на човека в нея. Тук ясно се откроява значението на природните красоти на България и познаване на местоположението им. Изучават се  още и спецификите на българските традиции и култура,  нейните разновидности. Целите в този етап на обучение са учениците да се запознаят с природата и красотата на природния живот. Създава се първоначална представа за основния поминък на хората в миналото и днес и за връзката на българина със земята.

Във всяка последна седмица на месеца се отделя време и за изучаване на българските традиции, празници и култура.

ноември 2021

пн вт ср чт пт сб нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Voksen

Hvornår?
Hver lørdag undtaget helligdage og ordiner ferie.

Hvor længe?
3 skoletimer

Hvad kommer I til at lære?
Først og fremmest kommer I til at lære de kyrilliske alfabet. Dernæst vil I lære små basisord og tal. Grammatik og små sætninger vi det følge den naturlige udvikling i arbejdsprocessen. Der ligges vægt på individuelle- og gruppearbejde i forbindelse med dialoger og små projekter. Undervisningen tilpasses det aktuelle niveau af deltagerne.

Sofiya Shamanovska

+4542172613
buc.kursus@gmail.com

ноември 2021

пн вт ср чт пт сб нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Меню