Учебни програми

Тук може да намерите информация за учебните програми и учебното разписание.

Калинки

Важно
Уважаеми родители,

Искаме да напомним, че за всяка учебна събота децата трябва задължително да носят:
– Цветни и обикновени моливи, пастели;
– Букварът и папката, получена на първия учебен ден;
– Закуска и/или плод за междучасието.

Кога?
Всяка събота

Колко време?
3 учебни часа

Какво ще научат децата ви?
– често използвани, съобразени с възрастта думи и понятия на български език, които да формират начални умения за общуване;

... Още

– разбиране и употреба на стандартни думи, използвани в комуникацията, участие в диалог;
– назоваване правилно на предмети, лица, явления, събития;
– буквите от азбуката и цифрите;
– български песнички и приказки;
– български обичаи, традиции и култура;
– социални ситуации, роли и игри, стимулиращи детето активно да формира и използва набора си от думи;

Във всяка последна седмица на месеца се отделя време и за изучаване на българските традиции, празници и култура.

Христина Димитрова

+4552650893
hristina.al.dimitrova@gmail.com

февруари 2020

пн вт ср чт пт сб нд
1
 • Гимнастика
 • Интерактивен урок / "Познай животното"
 • Фина моторика - оцветяване
2
3
4
5
6
7
8
 • Гимнастика и игри
 • Български народни приказки
 • Зеленчуците от градината
9
10
11
12
13
14
15
 • ЗИМНА ВАКАНЦИЯ
16
17
18
19
20
21
22
 • Гимнастика и игри
 • Апликация - "Горски животни"
 • Фина моторика - оцветяване
23
24
25
26
27
28
29
 • Гимнастика
 • Изработване на мартеници по случай 1ви март – работа с помощта на родителите.

Ниво 2

Важно
Уважаеми родители,

Искаме да напомним, че за всяка учебна събота децата трябва задължително да носят:
– Цветни и обикновени моливи, пастели;
– Букварът и папката, получена на първия учебен ден;
– Закуска и/или плод за междучасието.

Кога?
Всяка събота

Колко време?
3 учебни часа

Какво ще научат децата ви?
– Правилно изписване на буквите с осъзнаването им като звукове.

... Още

– Акцент върху правилното използване на думите и увеличаването на активния речник на децата.
– Акцент върху правилното съставяне на думи и изречения.
– Насърчаване на учениците да четат с разбиране кратки думи и изречения и да изразяват отношение към прочетеното.
– Формиране на умения за общуване с литературни творби на български език.

Във всяка последна седмица на месеца се отделя време и за изучаване на българските традиции, празници и култура.

Снежана Господинова

+4560144408
anazhens770@gmail.com

февруари 2020

пн вт ср чт пт сб нд
1
 • Визуално запознаване с буквите - образуване на сричка.
 • Частите на човешкото тяло - част II.
 • Фина моторика - оцветяване.
2
3
4
5
6
7
8
 • Визуално запознаване с буквите - образуване на срички и думи.
 • Ден, нощ. - част I.
 • Фина моторика - оцветяване.
9
10
11
12
13
14
15
 • ЗИМНА ВАКАНЦИЯ
16
17
18
19
20
21
22
 • Визуално запознаване с буквите - образуване на сричка.
 • Ден, нощ. - част II.
 • Фина моторика - оцветяване.
23
24
25
26
27
28
29
 • Генерална репетиция за тържеството.
 • Изработване на мартеници по случай 1ви март – работа с помощта на родителите.
 • Изработване на мартеници по случай 1ви март – работа с помощта на родителите.

Ниво 3

Важно
Уважаеми родители,

Искаме да напомним, че за всяка учебна събота децата трябва задължително да носят:
– Цветни и обикновени моливи, пастели;
– Букварът и папката, получена на първия учебен ден;
– Закуска и/или плод за междучасието.

Кога?
Всяка събота

Колко време?
3 учебни часа

Какво ще научат децата ви?
– Усъвършенстване уменията на учениците да пишат правилно и четливо всички

букви.

... Още

– Формиране на начални умения за възприемане, осмисляне и интерпретация на кратки текстове, преразказ на кратък текст.
– Обогатяване на езиковия речник на учениците чрез картини и нагледни пособия.
– Развитие на устната и писмената реч, мисленето, въображението, паметта, познавателните интереси и творческите способности.
– Формиране и развитие на умения за устно общуване.
– Затвърдяване знанията относно българските традиции и култура.

Във всяка последна седмица на месеца се отделя време и за изучаване на българските традиции, празници и култура.

Мария Герджикова

+4542367666
mia13@abv.bg

февруари 2020

пн вт ср чт пт сб нд
1
 • Четене на текста от Част 1 на приказката „Грозното патенце“.
 • Отговаряне на въпроси. Съставяне на кратки диалози върху текста.
 • Развитие на речта – що е изречение, видове изречения (продължение). Съставяне на различни видове изречения.
2
3
4
5
6
7
8
 • Проверка на домашната работа.
 • Прочит на Част 2 от приказката „Грозното патенце“.
 • Развитие на речта – що е изречение, видове изречения (продължение). Съставяне на различни видове изречения.
9
10
11
12
13
14
15
 • ЗИМНА ВАКАНЦИЯ
16
17
18
19
20
21
22
 • Четене на текста от Част 2 на приказката „Грозното патенце“.
 • Отговаряне на въпроси. Съставяне на кратки диалози върху текста.
 • Развитие на речта – що е изречение, видове изречения (продължение). Съставяне на различни видове изречения.
23
24
25
26
27
28
29
 • Генерална репетиция за тържеството.
 • Изработване на мартеници по случай 1ви март – работа с помощта на родителите.
 • Изработване на мартеници по случай 1ви март – работа с помощта на родителите.

Ниво 4

Важно
Уважаеми родители,

Искаме да напомним, че за всяка учебна събота децата трябва задължително да носят:
– Цветни и обикновени моливи, пастели;
– Букварът и папката, получена на първия учебен ден;
– Закуска и/или плод за междучасието.

Кога?
Всяка събота

Колко време?
3 учебни часа

Какво ще научат децата ви?
– Усъвършенстване на уменията на учениците да четат правилно, съзнателно и

изразително, да пишат грамотно и четливо;

... Още

– Задълбочаване и обогатяване на знанията за строежа на езика, за езиковите и речевите единици, за някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми;
– Усъвършенстване на уменията на учениците за възприемане и осмисляне на художествен текст, за интерпретацията му с помощта на учителя при изучаването на достъпни за възрастта фолклорни и литературни произведения; за самостоятелно четене на художествени и научнопопулярни текстове и споделяне на впечатления от прочетеното;
– Усъвършенстване на комуникативно-речевите умения за ориентация в комуникативната ситуация, за съобразяване с комуникативната цел и за адекватен избор на изразни средства за нейното реализиране; за конструиране на текст; за създаване на собствен текст по словесна или визуална опора;
– Развитие на устната и писмената реч, мисленето, паметта, въображението, познавателните интереси и творческите способности на четвъртокласниците;
– Формиране на ценностно отношение – лингвистично и естетическо – към изучаването на езика и литературата;
– Формиране на отношение на толерантност и уважение към културната различност и мултиетничността, приобщаване към общочовешките ценности и изграждане на ясно съзнание за национална идентичност.

Във всяка последна седмица на месеца се отделя време и за изучаване на българските традиции, празници и култура.

Радка Бъчварова

+4522885521
radkag.bachvarova@gmail.com

февруари 2020

пн вт ср чт пт сб нд
1
 • Устен сбит преразказ на нехудожествен текст:
 • Сложни думи. Антоними.
 • Четене на непознат текст: „Кукери“.
2
3
4
5
6
7
8
 • Устен сбит преразказ на нехудожествен текст:
 • Самостоятелна работа
 • Четене на непознат текст – „Национален Празник“.
9
10
11
12
13
14
15
 • ЗИМНА ВАКАНЦИЯ
16
17
18
19
20
21
22
 • Писмен отговор на поставен въпрос към художествен тест:
 • Самостоятелна работа
 • Велики личности на България – Васил Левски – Апостола на Свободата. Отбелязване годишнина от смъртта му на 19ти февруари.
23
24
25
26
27
28
29
 • Генерална репетиция за тържеството
 • Изработване на мартеници по случай 1ви март – работа с помощта на родителите
 • Изработване на мартеници по случай 1ви март – работа с помощта на родителите.

Ниво 5

Важно
Уважаеми родители,

Искаме да напомним, че за всяка учебна събота децата трябва задължително да носят:
– Цветни и обикновени моливи, пастели;
– Букварът и папката, получена на първия учебен ден;
– Закуска и/или плод за междучасието.

Кога?
Всяка събота

Колко време?
3 учебни часа

Какво ще научат децата ви?
– усъвършенстване на уменията на учениците да четат правилно, с подходящ темпо и подходяща интонация, с разбиране на прочетеното и отделяне на необходима информация;

... Още

– обогатяване и задълбочаване на знанията за основни езикови единици в българския език, за правоговорни, правописни, пунтуационни и граматични норми на книжовния език;
– усъвършенстване на уменията за възприемане на образно-емоционалното съдържание на художествени текстове, различни в жанрово отношение, и за осмисляне на посланията, представени чрез образната система на творбата, за свободно споделяне на впечатления, породени от художественото произведение, за самостоятелено четене на художествени и научнопопулярни текстове и умения за самостоятелен избор на текстове за четене;
– усъвършенстване на комуникативната компетентност за създаване на различни по вид и комуникативна цел текстове (преразкази, есета и съчинения), които са
съобразени с конкретна комуникативна ситуация и цел на общуването;
– затвърдяване и усъвършенстване на уменията за учене, развитие на мисленето, паметта и въображението, на познавателните интереси и творческите способности.

Обучението в Ниво 5 е съсредоточено върху развитието на езиковите компетенции с помощта на придобиване задълбочени представи за околната среда и ролята на човека в нея. Тук ясно се откроява значението на природните красоти на България и познаване на местоположението им. Изучават се  още и спецификите на българските традиции и култура,  нейните разновидности. Целите в този етап на обучение са учениците да се запознаят с природата и красотата на природния живот. Създава се първоначална представа за основния поминък на хората в миналото и днес и за връзката на българина със земята.

Във всяка последна седмица на месеца се отделя време и за изучаване на българските традиции, празници и култура.

Милена Минкова

+4527295444
mjm76@abv.bg

февруари 2020

пн вт ср чт пт сб нд
1
 • 3. Езера в България
 • 1. Проверка на домашната работа
 • 2. Диктовка
2
3
4
5
6
7
8
 • 1. Проверка на домашната работа
 • 2. Четене на текст с разбиране
 • 3. Климат в България
9
10
11
12
13
14
15
 • Зимна ваканция
16
17
18
19
20
21
22
 • 3. Упражнения по правопис
 • 2. Велики личности на България
 • 1. Проверка на домашната работа
23
24
25
26
27
28
29
 • 1. Традиции и култура- изработване на мартеници
 • 3. Традиции и култура- изработване на мартеници
 • 2. Традиции и култура- изработване на мартеници

Voksen

Hvornår?
Hver lørdag undtaget helligdage og ordiner ferie.

Hvor længe?
3 skoletimer

Hvad kommer I til at lære?
Først og fremmest kommer I til at lære de kyrilliske alfabet. Dernæst vil I lære små basisord og tal. Grammatik og små sætninger vi det følge den naturlige udvikling i arbejdsprocessen. Der ligges vægt på individuelle- og gruppearbejde i forbindelse med dialoger og små projekter. Undervisningen tilpasses det aktuelle niveau af deltagerne.

Lubomira Sørensen

+4550591246
lubomira1970@gmail.com

февруари 2020

пн вт ср чт пт сб нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Меню