Учебни програми

Тук може да намерите информация за учебните програми и учебното разписание.

Калинки

Важно
Уважаеми родители,

Искаме да напомним, че за всяка учебна събота децата трябва задължително да носят:
– Цветни и обикновени моливи, пастели;
– Букварът и папката, получена на първия учебен ден;
– Закуска и/или плод за междучасието.

Кога?
Всяка събота

Колко време?
3 учебни часа

Какво ще научат децата ви?
– често използвани, съобразени с възрастта думи и понятия на български език, които да формират начални умения за общуване;

... Още

– разбиране и употреба на стандартни думи, използвани в комуникацията, участие в диалог;
– назоваване правилно на предмети, лица, явления, събития;
– буквите от азбуката и цифрите;
– български песнички и приказки;
– български обичаи, традиции и култура;
– социални ситуации, роли и игри, стимулиращи детето активно да формира и използва набора си от думи;

Във всяка последна седмица на месеца се отделя време и за изучаване на българските традиции, празници и култура.

Христина Димитрова

+4552650893
hristina.al.dimitrova@gmail.com

ноември 2019

пн вт ср чт пт сб нд
1
2
 • Гимнастика и игри
 • Изработване на маски
 • Български народни приказки
3
4
5
6
7
8
9
 • Гимнастика и игри
 • Да се научим да броим
 • Приказки и песни
10
11
12
13
14
15
16
 • Гимнастика и игри
 • Апликация – цветно влакче от геометрични фигури
 • Песен: “Шаро и първият сняг”
17
18
19
20
21
22
23
 • Гимнастика и игри
 • Интерактивен урок / "Моето семейство"
 • Български народни приказки
24
25
26
27
28
29
30
 • Гимнастика и игри
 • Интерактивен урок / "Познай животното"
 • Песен: “С червените ботушки”

Ниво 2

Важно
Уважаеми родители,

Искаме да напомним, че за всяка учебна събота децата трябва задължително да носят:
– Цветни и обикновени моливи, пастели;
– Букварът и папката, получена на първия учебен ден;
– Закуска и/или плод за междучасието.

Кога?
Всяка събота

Колко време?
3 учебни часа

Какво ще научат децата ви?
– Правилно изписване на буквите с осъзнаването им като звукове.

... Още

– Акцент върху правилното използване на думите и увеличаването на активния речник на децата.
– Акцент върху правилното съставяне на думи и изречения.
– Насърчаване на учениците да четат с разбиране кратки думи и изречения и да изразяват отношение към прочетеното.
– Формиране на умения за общуване с литературни творби на български език.

Във всяка последна седмица на месеца се отделя време и за изучаване на българските традиции, празници и култура.

Снежана Господинова

+4560144408
anazhens770@gmail.com

ноември 2019

пн вт ср чт пт сб нд
1
2
 • В кухнята - ч. I. Какво има на масата?
 • Броя, подреждам. Един, една, едно, много.
 • Фина моторика :оцветяване. Визуално запознаване с буквите : А, Б, В, Г, Д
 • Дом. работа за 09.11.2019 :Да разкажем какво има в нашата кухня.
3
4
5
6
7
8
9
 • В кухнята - ч. II. Помощ в кухнята.
 • Какво обичаш да ядеш?
 • Фина моторика :оцветяване. Визуално запознаване с буквите :Е, Ж, З, И, Й.
 • Дом. работа за 16.11.2019 : Как изглежда нашата баня?
10
11
12
13
14
15
16
 • В банята - ч. I.
 • Хигиенни навици - къпане.
 • Фина моторика - оцветяване. Визуално запознаване с буквите - затвърждаване.
17
18
19
20
21
22
23
 • В банята - ч. II
 • Хигиенни навици - миене на зъбите .
 • Фина моторика :оцветяване. Визуално запознаване с буквите : К, Л, М, Н, О
 • Забележка : За 30.11.2019 учениците трябва да носят :блоков лист, цветни моливи, ножичка, памук
24
25
26
27
28
29
30
 • Сезон Зима - природа, празници.
 • Изработване на картички за Коледа.
 • Репетиция за Коледното тържествено

Ниво 3

Важно
Уважаеми родители,

Искаме да напомним, че за всяка учебна събота децата трябва задължително да носят:
– Цветни и обикновени моливи, пастели;
– Букварът и папката, получена на първия учебен ден;
– Закуска и/или плод за междучасието.

Кога?
Всяка събота

Колко време?
3 учебни часа

Какво ще научат децата ви?
– Усъвършенстване уменията на учениците да пишат правилно и четливо всички

букви.

... Още

– Формиране на начални умения за възприемане, осмисляне и интерпретация на кратки текстове, преразказ на кратък текст.
– Обогатяване на езиковия речник на учениците чрез картини и нагледни пособия.
– Развитие на устната и писмената реч, мисленето, въображението, паметта, познавателните интереси и творческите способности.
– Формиране и развитие на умения за устно общуване.
– Затвърдяване знанията относно българските традиции и култура.

Във всяка последна седмица на месеца се отделя време и за изучаване на българските традиции, празници и култура.

Мария Герджикова

+4542367666
mia13@abv.bg

ноември 2019

пн вт ср чт пт сб нд
1
2
 • Играя с буквите и думите – гатанки.
 • Знаете ли букви, които приличат на числя. Откриване в текста на тези букви.
 • Начало на подготовката за коледното тържество.
3
4
5
6
7
8
9
 • Веселата нижка - стихотворение. Четене с рзбиране. Отговор на въпроси
 • Аз и моето семейство. Моите задължения в семейството. Диалози между децата по темата.
 • Подготовка за коледното тържество.
10
11
12
13
14
15
16
 • Джереми рибарят – четене на приказката и обсъждане
 • Упражнение по четене и отговори на въпросите към приказката.
 • Подготовка за коледното тържество.
17
18
19
20
21
22
23
 • Традиции и култура. ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО (21 ноември)
 • Рисунка на „Моето семейство“. Обсъждане на рисунките.
 • Подготовка за коледното тържество
24
25
26
27
28
29
30
 • Кой бил по-трудолюбив? Четене на приказката и обсъждане.
 • Упражнение по четене и отговори на въпросите към приказката.
 • Подготовка за коледното тържество.

Ниво 4

Важно
Уважаеми родители,

Искаме да напомним, че за всяка учебна събота децата трябва задължително да носят:
– Цветни и обикновени моливи, пастели;
– Букварът и папката, получена на първия учебен ден;
– Закуска и/или плод за междучасието.

Кога?
Всяка събота

Колко време?
3 учебни часа

Какво ще научат децата ви?
– Усъвършенстване на уменията на учениците да четат правилно, съзнателно и

изразително, да пишат грамотно и четливо;

... Още

– Задълбочаване и обогатяване на знанията за строежа на езика, за езиковите и речевите единици, за някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми;
– Усъвършенстване на уменията на учениците за възприемане и осмисляне на художествен текст, за интерпретацията му с помощта на учителя при изучаването на достъпни за възрастта фолклорни и литературни произведения; за самостоятелно четене на художествени и научнопопулярни текстове и споделяне на впечатления от прочетеното;
– Усъвършенстване на комуникативно-речевите умения за ориентация в комуникативната ситуация, за съобразяване с комуникативната цел и за адекватен избор на изразни средства за нейното реализиране; за конструиране на текст; за създаване на собствен текст по словесна или визуална опора;
– Развитие на устната и писмената реч, мисленето, паметта, въображението, познавателните интереси и творческите способности на четвъртокласниците;
– Формиране на ценностно отношение – лингвистично и естетическо – към изучаването на езика и литературата;
– Формиране на отношение на толерантност и уважение към културната различност и мултиетничността, приобщаване към общочовешките ценности и изграждане на ясно съзнание за национална идентичност.

Във всяка последна седмица на месеца се отделя време и за изучаване на българските традиции, празници и култура.

Радка Бъчварова

+4522885521
radkag.bachvarova@gmail.com

ноември 2019

пн вт ср чт пт сб нд
1
2
 • Учим се да преразказваме и да съчиняваме:
3
4
5
6
7
8
9
 • Учим се да преразказваме и да съчиняваме:
10
11
12
13
14
15
16
 • Учим се да преразказваме и да съчиняваме:
17
18
19
20
21
22
23
 • Учим се да преразказваме и да съчиняваме:
24
25
26
27
28
29
30
 • Традиции и култура:

Ниво 5

Важно
Уважаеми родители,

Искаме да напомним, че за всяка учебна събота децата трябва задължително да носят:
– Цветни и обикновени моливи, пастели;
– Букварът и папката, получена на първия учебен ден;
– Закуска и/или плод за междучасието.

Кога?
Всяка събота

Колко време?
3 учебни часа

Какво ще научат децата ви?
– усъвършенстване на уменията на учениците да четат правилно, с подходящ темпо и подходяща интонация, с разбиране на прочетеното и отделяне на необходима информация;

... Още

– обогатяване и задълбочаване на знанията за основни езикови единици в българския език, за правоговорни, правописни, пунтуационни и граматични норми на книжовния език;
– усъвършенстване на уменията за възприемане на образно-емоционалното съдържание на художествени текстове, различни в жанрово отношение, и за осмисляне на посланията, представени чрез образната система на творбата, за свободно споделяне на впечатления, породени от художественото произведение, за самостоятелено четене на художествени и научнопопулярни текстове и умения за самостоятелен избор на текстове за четене;
– усъвършенстване на комуникативната компетентност за създаване на различни по вид и комуникативна цел текстове (преразкази, есета и съчинения), които са
съобразени с конкретна комуникативна ситуация и цел на общуването;
– затвърдяване и усъвършенстване на уменията за учене, развитие на мисленето, паметта и въображението, на познавателните интереси и творческите способности.

Обучението в Ниво 5 е съсредоточено върху развитието на езиковите компетенции с помощта на придобиване задълбочени представи за околната среда и ролята на човека в нея. Тук ясно се откроява значението на природните красоти на България и познаване на местоположението им. Изучават се  още и спецификите на българските традиции и култура,  нейните разновидности. Целите в този етап на обучение са учениците да се запознаят с природата и красотата на природния живот. Създава се първоначална представа за основния поминък на хората в миналото и днес и за връзката на българина със земята.

Във всяка последна седмица на месеца се отделя време и за изучаване на българските традиции, празници и култура.

Милена Минкова

+4527295444
mjm76@abv.bg

ноември 2019

пн вт ср чт пт сб нд
1
2
 • 1.Проверка на домашната работа
 • 3. Планини в България
 • 2. Правопис- упражнения
3
4
5
6
7
8
9
 • 1. Проверка на домашната работа
 • 2. Диктовка
 • 3. Реки в България
10
11
12
13
14
15
16
 • 1. Проверка на домашната работа
 • 2. Четене на текст и преразказ на текста
 • 3. Подготовка за тържеството
17
18
19
20
21
22
23
 • 3. Подготовка за тържеството
 • 2. Велики личности на България
 • 1. Проверка на домашната работа
24
25
26
27
28
29
30
 • 1. Проверка на домашната работа
 • 3. Подготовка за тържеството
 • 2. Велики личности на България

Voksen

Hvornår?
Hver lørdag undtaget helligdage og ordiner ferie.

Hvor længe?
3 skoletimer

Hvad kommer I til at lære?
Først og fremmest kommer I til at lære de kyrilliske alfabet. Dernæst vil I lære små basisord og tal. Grammatik og små sætninger vi det følge den naturlige udvikling i arbejdsprocessen. Der ligges vægt på individuelle- og gruppearbejde i forbindelse med dialoger og små projekter. Undervisningen tilpasses det aktuelle niveau af deltagerne.

Maria Shopova

+4531791692
mariashopova86@gmail.com

ноември 2019

пн вт ср чт пт сб нд
1
2
 • Grammatiske øvelser
 • Daglige aktiviteter-arbejde, skole, fritid, frekvens og tid af aktivitet
 • Nutid – bøjning af verber, verbets morfologi, bøjning af adjektiver med navneord
 • Hjemmearbejde
3
4
5
6
7
8
9
 • Grammatiske øvelser
 • Præpositioner, retninger, hus og hjemme, møbler
 • Pronomener – personlige, possessive, refleksive, demonstrative
 • Hjemmearbejde
10
11
12
13
14
15
16
 • Emne: Mit værelse og mit hus. Retninger, indretning i forskellige værelser.
17
18
19
20
21
22
23
 • Emne: Daglige aktiviteter – arbejde, skole, tid og hastighed af aktiviteten.
24
25
26
27
28
29
30
 • Emne: Jul og bulgarske traditioner.
Меню