Учебни нива и образователни цели

Цели на обучение в Ниво 1 “Калинка”

Обучението на децата в най-малкото ниво, което наричаме “Калинка”, се провежда един път в седмицата и се състои от 3 учебни часа с продължителност от половин час всеки.

Целта на тези часове е да запознае детето с:

  • често използвани, съобразени с възрастта думи и понятия на български език, които да формират начални умения за общуване;

  • буквите от азбуката и цифрите до 10;

  • български песнички и приказки;

  • българските обичаи, традиции и култура;

  • социални ситуации, роли и игри, стимулиращи детето активно да формира и използва набора си от думи .

Учебните часове се делят на три  части:

1. Уводна (или въведение) към основната част

2. Основна част, фокусирана върху активното изучаване на езика и

3. Практическа, в която основната част се затвърждава и доосмисля чрез използване на фината моторика, креативност и творчество.

Във всяка последна седмица на месеца се отделя време и за изучаване на българските традиции, празници и култура.

Това може да бъде например запознаване с празника  Баба Марта и изработване на Мартеници, запознаване с празника Коледа и приготвяне на Коледни картички и т.н.

  1. Уводна част.

В тази част от обучението детето се мотивира за предстоящата учебна дейност. Мотивацията може да се постигне чрез групови игри, ролеви игри, гимнастика, песни. Освен да мотивира детето, целта на тези занимания е да развие интереса на детето към заобикалящия го свят, социалната му среда, природата, както и да му даде богат пасивен и активен набор от думи с които да ги опише.

  1. Основна част.

Основната част се фокусира върху началното овладяване и обоготяване на езиковия речник на детето. Това включва запознаване с наименования, качества и свойства на предмети, развитие на говора и на основни умения за общуване на български език. Средствата, които се прилагат при изучаването на езика на този етап включват различни игри, назоваване на картинки, приказки, рими, разкази и театър. Обръща се внимание на правилното изговаряне на българските думи, фонеми и звукове. На този етап се сформира и връзката между процеса мислене-говор у детето и се развиват социалните умения за общуване с останалите.

  1. Практическа част.

Практическата, последна част от занятията, цели да затвърди наученото с помощта на зрителнатa памет и фината моторика. Тук успешно се прилагат и развиват уменията за изписване, моделиране, рязане, строене. Детската креативност се развива чрез дейности като рисуване, сглобяване, ролева игра, измисляне на приказки и театър. Всички тези процеси се обясняват и описват на български език и така детето неусетно сформира богат пасивен и активен речник.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s