Кои сме ние

Управителен съвет и директор

Български просветен център се управлява от Управителен съвет (борд) в състав:

miropic
1. Мирослав Ковачев – председател
mirapic
2. Миролюба Илиева – заместник председател
Gergana
Гергана Ладовинска Барфод – постоянен член
Veselina
Веселина Хедегаард – постоянен член

3. Христина Василева – постоянен член

*Маряна Ингеманн – резервен член
*Гергана Смилкова – резервен член

С Управителния съвет на училище “Иван Вазов” можете да се свържете като пишете на buc.bestyrelsen@gmail.com

Дейност, права и задължения на Управителният съвет:

осъществява общото ръководство на Българския просветен център и отговаря пред родителския и училищния кръг за управлението на финансите на училището.

определя размера на заплащането за обучение и информира Общото събрание за евентуални промени при заплащането на обучението,

взима решения относо наем на помещения за обучение,

наема и освобождава директора на Български просветен център, преподаватели и друг персонал,

…насърчава доброволното участие на членовете на родителския и училищния кръг в подкрепа на работата и дейностите на Българския просветен център,

управлява средствата на центъра с оглед най-голямата възможна полза за Българския просветен център и трябва да упражнява финансова съобразително, заседава всяка първа събота на месеца в рамките на учебната година.

Препоръки, забележки или въпроси за разглеждане, могат да бъдат отправени към борда.

Принципи за комуникация на екипа на борда:

  1. Комуникираме по между су в позитивна атмосфера и с взаимно уважение
  2. Диалогът, които водим, е открит и ангажиран.
  3. Ние отправяме конструктивна критика и го правим устно.
  4. Отговаряме на имейли в посочения в имейла срок.

С нашите учители можете да се запознаете ТУК!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s