Събития и новини

Откриване на новата 2017/18 учебна година!

На 2.09.2017 г. официално бе дадено началото на новата учебна 2017/2018 година за всички деца, посещаващи българското училище “Иван Вазов” в Копенхаген.

Родители, учители и приятели се събраха в Посолството на Република България в Кралство Дания, за да пожелаят на добър час на учениците.

На децата бяха раздадени учебниците и учебните помагала, по които ще се подготвят през предстоящите два срока.

Също така бяха представени учителите и новия директор на училището – Мая Вуковска. Пожелаваме успех и на добър час на всички ученици!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s