Учебна програма 2018/2019

Учебна програма ниво 4

Уважаеми родители,
Искаме да напомним, че за всяка учебна събота децата трябва задължително да носят:
* Цветни и обикновени моливи, пастели;
* Букварът и папката, получена на първия учебен ден;
* Закуска и/или плод за междучасието.

Преподавател: Радка Бъчварова
за контактradkag.bachvarova@gmail.com 

IMG_1574

Учебна програма за 2019 година

Учебна програма за седмица 18/04.05.2019

Думата като част на речта

 1.  Определяне рода и числото на съществителни имена. Разпознаване на съществителни собствени от съществителни нарицателни имена. Образуване на умалителни съществителни имена. Свързване на съществителни с подходящи прилагателни имена.
  Стр. 59, упр. 2, 3, 4 и 5
 2.  Разпознаване на глаголите и определяне на числото им. Поправяне на грешки в текст.
  Стр. 60, упр. 6 и 7

ИЗРЕЧЕНИЕТО като езикова единица

Изречение

3. Текстове за четене, преразкази и съчинения.
Стр. 62, упр. 1

Домашна работа за 11.05.2019: Да се напише съчинение по избран текст от упражнение 1, страница 62.

Учебна програма за седмица 19, 11.05.2019

 1. Свързване на изречения със моделите им. Образуване на изречения от подреждане на думи по смисъл. Прочит на изречения – прилики и правилен словоред.
  Стр. 63, упр.2, 3 и 4
 2.  Отказ от приказка на Ран Босилек “Добър отговор”. Определяне броя на изреченията в текста. Отделяне на изреченията в текста, чрез поставяне на точки и главни букви. Препис на поправените изречения.
  Стр. 64, упр. 5 и 6
 3. Определяне броя на думите в народна мъдрост и преписа й. Подреждане на думи в изречения. Запис на изреченията.
  Стр. 65, упр. 7, 8 и Самопроверка   

Домашна работа за 18.05.2019: Да се препише правилно текста от упр. 6, стр. 64 и изреченията от упр. 8, стр. 65.

Учебна програма за седмица c. 20, 18.05.2019

Традиции и култура

 1. Отбелязване на празника на Светите братя Кирил и Методий в България
 2. Репетиция на стихотворенията за тържеството по случай края на учебната година
 3. Разучаване на песните, включени в програмата по случай тържеството за закриване на учебната година

ВАЖНО: Родителска среща от 11:00 до 11:30ч.  място на срещата – стаята на ниво3

Учебна програма за седмица c. 21, 25.05.2019 – Тържество по случай 24 май.

 1. Генерална репетиция за тържеството
 2. Тържество по случай закриване на учебната година и раздаване на Дипломи
 3.  Тържество по случай закриване на учебната година и раздаване на Дипломи

***

Учебна програма за седмица 14/06.04.2019г.

 1.  Стр. 49, упр. 7 и Самопроверка;
 2.  Стр. 50, упр. 1;
 3. Стр. 51, упр. 2 и 3.

Домашна работа: Страница 50, упражнение 1 да се напише съчинение по избран текст.

Учебна програма за седмица  15/13.04.2019г.

Традиции и култура

 1. Отбелязване на Великден;
 2. Изработване на Великденска украса;
 3. Разучаване на песните, включени в програмата по случай тържеството за закриване на учебната година.

Учебна програма за седмица 16/20.04.2019г. – ВЕЛИКДЕНСКА ВАКАНЦИЯ!

Учебна програма за седмица  17/27.04.2019г.

Изговор и правопис на глаголите

 1. Стр. 52, упр. 4, 5 и 6;
 2. Стр. 53, упр.  7, 8 и Самопроверка;
 3. Стр. 54, упр. 1  

Домашна работа: Страница 54, упражнение 1 да се напише съчинение по избран текст.

***

Седмица 9/02.03.2019 г. – Тържество по случай 3 март!

Учебна програма за седмица 10/09.03.2019г.

Глагол

 1. Стр. 43, упр. 2 и 3;
 2. Стр. 44, упр.  4 и 5;
 3. Стр. 45, упр. 6, 7 и Самопроверка.

Домашна работа: Страница 43, упражнение 2 и страница 45, упражнение 7 да се довършат.

Учебна програма за седмица 11/16.03.2019г.

Число на глагола

 1. Стр. 46, упр. 1;
 2. Стр. 47, упр. 2 и 3;
 3. Стр. 48, упр. 4 и 5.

Домашна работа: Страница 46, упражнение 1 да се напише съчинение по избран текст.  

Учебна програма за седмица 12/23.03.2019г.

Традиции и култура

 1. Отбелязване на първа пролет – 22.03;
 2. Изработване на пролетна украса;
 3. Разучаване на песен за мама.

Учебна програма за седмица 13/30.03.2019г.

 1. Стр. 49, упр. 6, 7 и Самопроверка.Изговор и правопис на глаголите
 1. Стр. 50, упр. 1;
 2. Стр. 51, упр. 2 и 3.

Домашна работа: Да се напише съчинение по текст по избор от стр. 50, упр. 1

***

Учебна програма за седмица 5/02.02.2019 г.

 1. Стр. 40, упр. 4, 5 и 6;
 2. Стр. 41, упр.7,  8 и Самопроверка, Глагол;
 3. Стр. 42, упр. 1.

Домашна работа: Преразказ на един от текстовете от упражнение 1, стр. 42.

Учебна програма за седмица 6/09.02.2019 г.

 1. Стр. 43, упр. 2 и 3;
 2. Стр. 44, упр.  4 и 5;
 3. Стр. 45, упр. 6, 7 и Самопроверка.

Домашна работа: Децата да научат и да репетират многократно раздадените стихчета за Трети март!

Седмица 7 – Ваканция!

Учебна програма за седмица 8/23.02.2019 г.

Традиции и култура

 1. Запознанство с историята: Руско-турска освободителна война;
 2. Репетиция на Третомартенското тържество;
 3. Изработване на мартеници с присъствието на родител от 11:30 – 12:15

 4. Забележка: Учениците да нося бялa и червенa конецпрежда и материали, да се научат и репетират песните за тържеството в къщи!

***

Учебна програма с. 01/ 05.01.2019

Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по Български език:
Правопис на съществителните имена:

 1. Стр. 29, упр. 7. 8 и Самопроверка;

Прилагателно име:

2. Стр. 30, упр. 1;
3. Стр. 31, упр. 2, 3 и 4.

Домашна работа: Съчинение на тема „Зима“ с много прилагателни имена.

Учебна програма с. 02/ 12.01.2019г.:

Прилагателно име

 1.      Стр. 32, упр. 5, 6 и 7
 2.      Стр. 33, упр. 8 и 9 и Самопроверка

Род и число на прилагателното име

 1.      Стр. 34, упр. 1;

Домашна работа: Съчинение на тема по избор с много прилагателни имена.

Учебна програма с. 03/ 19.01.2019г.: Традиции и култура

 1.      Запознаване с традиционния обичай „Кукери“
 2.      Изработване на традиционна кукерска маска
 3.      Изработване на традиционна кукерска маска

Забележка: Присъствието на поне един от родителите е задължително от 11:30, за да се помогне на децата. 

Oще за кукерските маски, както и кои са задължителните необходими материали за изработването им, вижте на линка: https://www.facebook.com/BlgarskiProsvetenCentrIvanVazovBucIvanVazov/posts/1588489407920473?__tn__=-R

Учебна програма с. 04/ 26.01.2019г.:

Род и число на прилагателното име:

 1.      Стр. 35, упр. 2 и 3;
 2.      Стр. 36, упр.  4, 5 и 6;
 3.      Стр. 37, упр. 7 и 8 и Самопроверка.

***

Учебна програма за  с.48, 01.12.2018

Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по Български език: Правопис на съществителните имена

 1.      Стр. 26, упр. 1;
 2.      Стр. 27, упр. 2 и 3;
 3.      Стр. 28, упр. 4, 5 и 6.

Учебна програма за  с.49, 08.12.2018 – Традиции и култура

 1. Репетиция за Коледното тържество
 2. Изработване на Коледна украса
 3. Украсяване на сурвачка за Коледа

Забележка: Родителите да присъстват от 11:45, за да помогнат на децата в украсяването на сурвачката.

15.12.2018 – Коледно тържество

22.12.18 – 04.01.19  ВАКАНЦИЯ

***

Учебна програма за  c.44 / 03.11.2018г.

 Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по Български език: Втора Част

 1. Число на съществителното име, стр. 14 и стр. 15, упр. 1, 2 и 3;
 2. Число на съществителното име, стр. 16, упр. 4, 5 и 6;
 3.  Открит урок на тема „Първи Ноември – Ден на Народните будители“.

Домашна работа: Съчинение на тема „Най-любимият ми Народен будител“

Забележка: Откритият урок ще се проведе от 11:40 до 12:15. Присъствието на поне един от родителите е задължително!

Учебна програма за  c.45 / 10.11.2018г.

Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по Български език: Втора Част

 1. Число на съществително име, стр. 17, упр. 7, 8, 9 и Самопроверка;
 2. Видове съществителни имена, стр. 18, упр. 1;
 3. Видове съществителни имена, стр. 19, упр. 2 и 3.

Домашна работа: Да се дадат по пет примера за съществителни нарицателни имена и съществителни собствени имена. Да се напишат десет изречения с избраните съществителни имена.

Учебна програма за  c.46  /17.11.2018г.

Традиции и култура:

 1. Подготовка за Новогодишното тържество;
 2. Репетиция на сценария на тържеството;
 3. Разучаване на Коледната песен.

Учебна програма за  c.47  /24.11.2018г.

Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по Български език: Втора Част

 1. Видове съществителни имена, стр. 20, упр. 4 и 5;
 2. Видове съществителни имена, стр. 21, упр. 6 и Самопроверка;
 3. Умалителни съществителни имена, стр. 22, упр. 1.

Домашна работа: Да се напише съчинение, което включва максимално на брой умалителни съществителни имена.

***

Учебна програма за  c.40   06.10.2018г.:

 1.  Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по Български език: Втора Част
 2. Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по Български език:  Втора Част
 3. Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по Български език:  Втора Част

Забележка: Родителска среща от 11:55 – 12:15

Учебна програма за  c.41    13.10.2018г.:

 1.  Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по Български език: Втора Част
 2. Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по Български език:  Втора Част
 3. Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по Български език:  Втора Част

Учебна програма за  c.42    20.10.2018г.:

Ваканция!

Учебна програма за  c.43    27.10.2018г.:

 1. Традиции и култура: Отбелязване на 1-ви ноември, Ден на Народните будители
 2. Подготовка за открития урок по случай Деня на Народните будители
 3. Репетиция на открития урок

***

Учебна програма за  c.36    08.09.2018г.:

 1. Какво правих през лятната ваканция?
 2. Какво мога да препоръчам на моите приятели – любими книги, игри,  занимания?
 3. Kои интересни места посетих през лятната ваканция – децата да потърсят интересна информация от интернет за посетените от тях обекти.

Учебна програма за  c.37 15.09.2018г.:

Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по Български език: „Звукове и букви. Обобщение“

 1. стр. 66 – 67, упр. 1 и 2
 2. стр. 68, упр.3, 4 и  5 и стр. 69, упр. 6 и7
 3. Стр. 70, упр. 8 и Самопроверка

Учебна програма за  c.38  22.09.2018г.:

Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по Български език „Самостоятелна работа 2“

 1. стр. 71, упр. 1 и 72 упр. 2
 2. стр. 73 упр. 5, 6 и стр. 74
 3. стр. 75 и стр. 76

Учебна програма за  c.39   29.09.2018г.:

 1. Традиции и култура: Разучаване на песента „Моя страна, моя България“

Песен: https://www.youtube.com/watch?v=_-ITuPcEWUs
Текст: https://www.tekstove.org/browse.php?id=15284

 1. Запознаване с официалния празник 6-ти Септември – Ден на Съединението на Княжество България с Източна Румелия
 2. Запознаване с официалния празник 22-ри Септември – Ден на Независимостта на България

1 thought on “Учебна програма ниво 4”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s