Събития и новини

Покана за участие в Национален конкурс за детска рисунка – Самоков 2019

Община Самоков организира Национален конкурс за детска рисунка в рамките на ежегодната Национална награда за изобразително изкуство „Захарий Зограф”.

Националната награда  „Захарий Зограф” е една от най-престижните награди за живопис в страната. За българския художник Наградата е мярка за най-високи творчески постижения. Националната награда  „Захарий Зограф” бележи пътя, проблемите и вълненията на няколко генерации български художници, защото е учредена през 1972 година.

Преди четири години към Наградата, носеща името на големия български възрожденец, бе учреден и конкурс за детска рисунка.

Конкурсът е индивидуален. В него могат да участват деца от 4 години до 15 години, разделени в три групи:

⭲ Първа група – от 4 до 6 години;

⭲ Втора група – от 7 до 10 години;

⭲ Трета група –  от 11 до 15 години.

Конкурсът има за цел да даде шанс за изява на деца и ученици и да допринесе за мотивацията им да се занимават с изобразително изкуство, да  научат повече за самоковските зографи. Всеки участник може да участва с две творби. Разрешава се ползването на всякакъв вид техника и материали по избор.

На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъде отбелязана следната информация:

⭲ трите имена на автора;

⭲ възраст;

⭲ училище, школа, учител;

⭲ адрес на автора;

⭲ телефон за връзка.

За да Ви бъдат върнати участвалите творби след конкурса, е необходимо при изпращане на картините в пратката да има и плик с обратен адрес, в който по-късно да се поставят картините, а на всяка от детските творби коректно да е изписана школата или училището и града.

Детските рисунки ще бъдат оценявани от журито, което определя носителя на Националната награда „Захарий Зограф”, чийто председател е академик Светлин Русев.

Определя се една специална награда и награди за първо, второ и трето място във всяка възрастова група. Паричните награди са в размер на 150 лв. /за специалната награда/ и по 70 лв., 50 лв. и 30 лв., съответно за първо, второ и трето място. Съюзът на българските художници връчва своя награда по тяхно усмотрение.

Творбите трябва да бъдат изпратени на адрес:

гр. Самоков – 2000
Община Самоков
Обл. Софийска
Ул. „Македония” № 34
За конкурса за детска рисунка към Национална награда „Захарий Зограф”

Краен срок за изпращане на рисунките: 25 април 2019 г.

Наградите на малките художници се връчват по време на тържествената церемония по връчване на Наградата „Захарий Зограф”, която ще се проведе на 17 май 2019 г., петък.                       

С уважение:
Владимир Георгиев,
Кмер на Община Самоков

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s