Събития и дейности през годините

През годините български просветен център „Иван Вазов“ активно участва в ораганизирането на тържестава и концерти, в които учениците са основни участници и демонстрират знания си за България, българския език, култура и история, придобити от часовете в училището. В линка може да проследите нашата история, събития и дейности през годините – https://sites.google.com/site/arhivnabucivanvazov/meropriatia?offset=0.

Меню