Кукерски маски, януари 2020

Кукерите се появяват в различно време, в различните краища на България. Обичаят Кукерство символизира заминаването на зимата и възвръщането на новия живот с настъпването на топлите дни. По традиция всеки празник и обичай е на почит в нашето училище! В часа по Традиции и Култура, децата от БПЦ „Иван Вазов“ в Копенхаген се запознаха с кукерските обичаи и изработиха кукерски маски, заедно с помощта на своите учители и родители.

Меню