Денят на народните будители

Честит празник! Днес е Денят на народните будители! Ето как го отбелязахме при нас в БПЦ ”Иван Вазов”: Ниво 2 и 3 научихме кой е Иван Вазов и каква е историята на живота му. В Ниво 4 всички деца бяха подготвили кратки презентации за различни народни будители. Слушахме възрожденски песни!Всеки представи своята презентация и отговаряше на въпроси, свързани с неговата тема, зададени от съучениците му.

Благодарим на всички учители за тяхната всеотдайна работа, както и на прекрасните ни ученици и техните родители.

Меню