Кукерски игри-маскаради

Един от най-ярките и интересни моменти в традиционния български календар са народните кукерски игри-маскаради. Те започват на Сирна неделя или на Чисти понеделник. Кукерите излизат по улиците и танцуват, за да изплашат лошите сили и да пропъдят студа. В часа по “Традиции и Култура” учениците от БПЦ “Иван Вазов” в Копенхаген , се запознаха с кукерските обичаи и изработиха кукерски маски.

Меню