13.03.2021 – Ниво 4

Днес, в часовете в Ниво 4, правихме обобщение на материала за граници на България, реки и планини в България.
На картата на България, децата попълниха градовете, чиито местоположение знаят, реки, планини и граници.
Видяхме и готовите родословни дървета на всяко дете. Те ги бяха направили сами, в дома си, като домашна работа.
Макар и за пореден път онлайн, часовете преминаха много интересно.

Меню