Галактическо пътуване в Планетариума Тихо Брахе

През изминалия уикенд, децата от Ниво 2, 3 и 4 посетиха Планетариума Тихо Брахе. Участваха в Ехплозивното шоу. Гледаха филм за Историята на земята, докоснаха се до звездното небе, галактиките и планетите отблизо.

Меню