Кукери – кукерски маски, традиции и обичаи

Кукери – традиции и обичаи

Едни от най-ярките и интересни обичаи в традиционния български календар са народните кукерски игри – маскаради. Българските игри с маски са обвързани основно с празниците от Коледа до Великден. Интересният кукерски обичай произхожда от дълбока древност. В различните райони на България маскирани мъже играят от Коледа до Йордановден, през Сирната неделя и през Тодоровата неделя. Танцът на кукерите е уникално и мистично единство от ритъм, звук и цветове. Те се движат със специфична стъпка, носят самобитни костюми, внушителни маски и огласят селищата със стотици звънци, примесени с наричания и благословии за здраве и плодородие. Подскачането и дрънченето на звънците, тропането на тоягите дълго отеква след тях. Тези шумни ритуали се извършват с цел прогонване на нечистите сили.

Ето и нашите красиви кукерски маски!

😊

Меню