Събития и новини

Дарение на книги за училището

Преди време с нас посредством Фейсбук страницата ни, се беше свързала Наталия Тодорова. Тя имаше желание да дари част от личната си библиотека с детски книжки.

Дамата пое на свои разноски изпращането на колета към нас в Копенхаген и така децата на училище “Иван Вазов” се сдобиха с нови книжки с класически приказки!

Сърдечно благодарим на г-жа Тодорова за жеста!

22141047_1103366639766088_9161540362649736183_n

Ако имате желание да направите дарение под формата на книжки, учебни материали или помощни средства, можете да се свържете с нас чрез фейсбук страницата ни или да пишете до buc.bestyrelsen@gmail.com

Учебни нива и образователни цели

Учебните нива в училище “Иван Вазов” са общо 6, като се брои и нивото на най-малките – занималня “Калинка”.

Учителите за всяко едно от нивата можете да видите тук. Всеки един от тях изготвя специална програма, по която ще води учебните си часове през годината.

Можете да се запознаете с програмите за всяко ниво както следва:

Ниво 2

Ниво 3

Ниво 4

Ниво 5

Ниво 6

 

Събития и новини

Директорът на “Иван Вазов” на посещение при френските колеги

В средата на м. септември т.г. директорът на училище “Иван Вазов” – Мая Вуковска, посети българското неделно училище “Васил Левски” в Париж.

Госпожа Вуковска бе топло посрещната от учителите и ръководството на едно от трите български училища във френската столица и бе специален гост в часа по музикално обучение, воден от музикалния педагог Снежана Колева.

Повече за парижкото училище “Васил Левски” можете да видите тук – http://ecolebulgaredeparis.fr/

22140031_10212052393238254_2130888777_o

21617766_1092348597534559_5527853760307754575_n

Събития и новини

Откриване на новата 2017/18 учебна година!

На 2.09.2017 г. официално бе дадено началото на новата учебна 2017/2018 година за всички деца, посещаващи българското училище “Иван Вазов” в Копенхаген.

Родители, учители и приятели се събраха в Посолството на Република България в Кралство Дания, за да пожелаят на добър час на учениците.

На децата бяха раздадени учебниците и учебните помагала, по които ще се подготвят през предстоящите два срока.

Също така бяха представени учителите и новия директор на училището – Мая Вуковска. Пожелаваме успех и на добър час на всички ученици!

 

 

Учебни нива и образователни цели

Учебни цели на Ниво 4

Цели на обучението по български език за Ниво 4:

1. Овладяване на четенето и писането като предпоставка за езиковото обучение.
2. Формиране и усъвършенстване на уменията на учениците да говорят и четат правилно, да пишат грамотно и четливо.
3. Овладяване на начални знания за строежа на езика, за някои правописни, правоговорни, пунктуационни и граматически правила.
4. Формиране на начални умения за възприемане, осмисляне и интерпретация на кратки по обем и достъпни по съдържание литературни произведения.
5. Формиране на начални комуникативно-речеви умения.
6. Развитие на устната и писмената реч, мисленето, въображението, паметта, познавателните интереси и творческите способности.

След като децата в Ниво 3 са научили българската азбука и вече могат да четат и пишат с печатни букви, занятията в Ниво 4 доразвиват тези умения.

Основно се набляга върху активното и правилно използване на българския език:
1. Усъвършенстване на уменията на учениците да четат правилно, съзнателно и изразително, да пишат грамотно и четливо.
2. Развитие на умения за общуване, овладяване на речев етикет, обогатяване на знанията за видове общуване – устно и писмено

Очаквани резултати

Очакваните резултати от обучението по български език са свързани с уменията на ученика да си служи с основните езикови единици, да чете гладко и да съставя сам изречения на български.