Учебни такси

С решение на Управителния съвет на училище “Иван Вазов” месечната такса за учебната 2018-2019 година е 250 датски крони.

Отделно на тази сума се заплащат 50 датски крони за учебници и учебни материали, които след завършване на учебната година остават за децата.

Таксата се заплаща на два пъти чрез банков превод, като първата вноска е в размер на 1300 крони и се заплаща до 15.08.2018 г., а втората е 1050 крони и трябва да се плати до 01.02.2019 г. 

Отново с решение на Управителния съвет на училището е прието всички родители, записали децата си, да бъдат автоматично приети като членове на Училищния съюз с годишна такса от 50 крони, които са включени във втората вноска.

В случай на нежелание от страна на родителите да участват в съюза, нека се свържат с директора или Управителния съвет на училището за уточнение.

За деца, които ще посещават само часовете по “Традиции и култура”, провеждащи се веднъж месечно, годишната такса е 630 крони, като първа вноска на таксата е 350 крони, а втора – 280.

При превода е задължително да се въведат имената на детето.

Банковата сметка на училище “Иван Вазов” е:

Nordea, reg. nr. 2125, konto nr. 0744128013
получател: BUC Ivan Vazov

При превода е задължително да се въведат имената на детето.

За уреждане на пробно посещение на часовете, можете да се обърнете към Svetla Trasborg, на имейл –  buc.direktor@gmail.com

За незаписани деца за паралелките или занималнята, молим родителите да се свържат с нас на buc.bestyrelsen@gmail.com, за да получат подробности каква е таксата за нови деца, как и кога може да се уреди пробно посещение и т.н.

 ***

Правила за облекчени плащания:

1.    Социално слаби семейства и родители, които получават студентска стипендия (SU) могат да подадат молба до училищния борд за разсрочено плащане на учебната такса. Изпратете молбата на buc.bestyrelsen@gmail.com.

2.    Заплатени месечни такси не се връщат при обстоятелства, които не зависят от центъра. При определени уcловия има възможност таксата да са приспадне от таксата за даден бъдещ период. Всеки случаи се разглежда индивидуално след писмена молба до Управителния съвет. 

Условията, които трябва да са налице, са – молбата да се подаде преди началото на периода, за които се касае и периодът да е минимум 3 пълни месеца. Таксата, която се приспада, се образува от таксата за незапочнатите месеци, през които ученикът е възпрепятстван да посещава занятията, кaто се приспада административна такса от 50 крони и такса за материали/учебници.

Всеки случай ще се разглежда индивидуално и можете да очаквате писмен отговор до 2 седмици.